ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

 • minmedia
 • May 05, 2017
 • minister
 • No comment

ඉන්දියාවේ පැවැත්වුන ආසියානු කුසලානය සදහා තරග වැද අනුශුරතාවය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා සුභ පැතුම් එක් කරන ලදි.

Read More →

10 වන ආසියානු නෙට්බෝල් ශුරතාවලිය

 • minmedia
 • May 05, 2017
 • minister
 • No comment

10 වන ආසියානු නෙට්බෝල් ශුරතාවලිය සඳහා දිවයිනෙන් පිටත් වන කණ්ඩායමට ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැති තුමා සුභ පැතුම් එක්කල අවස්තාව.  

Read More →

සිංහල, හිංදු අලුත් අවුරුද්ද 2017

 • minmedia
 • Apr 18, 2017
 • minister
 • No comment

මෙවර සිංහල, හිංදු අලුත් අවුරුද්ද නිමාවී සේවයට පැමිණි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිළධාරීන් හට ගරු අමාත්‍යතුමා සුභ පැතුම් එක් කරන ලදි. 2017.04.18

Read More →