ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

No comment

ඉන්දියාවේ පැවැත්වුන ආසියානු කුසලානය සදහා තරග වැද අනුශුරතාවය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා සුභ පැතුම් එක් කරන ලදි.